॥ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ । निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

Menu

“ बालविकास गणेशोत्सव मंडळ, शनिवार पेठ, सातारा वेबसाईटमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करत आहोत . . ”

सुस्वागतम्“ रोटरी क्लब ऑफ सातारा २०१६ प्रथम क्रमांक ”

२०१५ देखावा: शिक्षणाचा बाजार
२००७ देखावा: संत तुकाराम
२०१३ देखावा: बळीराजा
२०१२ देखावा: बळीराजा
२०११ देखावा: महाराष्ट्राची लोकधारा
२०१० देखावा: दख्खनचा राजा जोतीबा